This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Cynorthwyydd Dysgu

Location
Heol Llanedeyrn, Pen-y-lan, Caerdydd, Cardiff (Caerdydd), CF23 9DT
College
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
Hours
Part Time
Salary
£19453 - £20644 - yn gyfystyr â llawn amser
Posted
20th July 2022
Start Date
1st September 2022
Expires
16th August 2022 12:00 AM
Contract Type
Fixed term contract
Job ID
1258694
Job Reference
YBE2122-007
Start date
1st September 2022
  • Contract type: Fixed term contract
  • Contract length: 2 dymor
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1258694
Myfyrwyr Is-Raddedigion Gwyddoniaeth; Mathemateg; Technoleg; Ieithoedd a Celfyddydau Perfformio

Cymorthydd Dysgu Gradd 3 (£19, 453 pro rata)

Cyflogaeth hyblyg / rhan-amser

i ddechrau Medi 2022 neu’n fuan yn Nhymor yr Hydref 2022

Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg Bro Edern, Plasmawr, Glantaf a Bro Morgannwg yn ysgolion cyfrwng Cymraeg sy’n awyddus i sefydlu llwybrau cyflogaeth a phrofiadau cyfoethogi i fyfyrwyr is-raddedig neu raddedigion ymchwil ym Mhrifysgolion a Cholegau cylch Caerdydd. Dyma gyfleoedd rhagorol i ddatblygu sgiliau cyfathrebu,arwain, hyfforddi a mentora mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg y ddinas.

Edrychwn am is-raddedigion neu raddedigion ymchwil sy’n chwilio am waith rhan amser o fewn ein ysgolion drwy fentora a chefnogi ein disgyblion. Byddai’r gwaith yn golygu ymrwymo i weithio ambell dydd llawn neu sesiynau bore / prynhawn drwy gydol Tymor yr Hydref a Thymor y Gwanwyn ar amserlen hyblyg sy’n gallu amrywio yn ôl argaeledd a hyd ymrwymiad myfyrwyr unigol (hyd at ddau neu dri dydd yr wythnos). Bydd y gwaith yn golygu gweithio gyda grwpiau bychain neu gyda digyblion unigol ar raglenni gwella llythrennedd neu rhif, fel mentoriaid i ddisgyblion sy’n gweld gwaith cwrs ac aseiniadau TGAU yn anodd neu ar raglenni sy’n gwella ymddygiad a lles emosiynol disgyblion. Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm arbenigol o fewn un o’n hysgolion, yn derbyn hyfforddiant ac arweiniad yn eich gwaith dydd i ddydd, ac yn derbyn mewnwelediad cyfoethog i lwybr gyrfa o fewn byd addysg.

Rydym yn edrych ymlaen i sefydlu cyfleoedd ardderchog i weithio’n agosach gyda chymunedau myfyrwyr y ddinas i hyfforddi a recriwtio staff i’n ysgolion a hynny er mwyn cynnig cyflogaeth ynghŷd â phrofiad cyfoethog i ymuno â thimau arbenigol o athrawon a staff cymorth o fewn y byd addysg.

Byddai y cyfleoedd rhain ar agor i ystod eang o fyryrwyr is-raddedig ond chwiliwn yn arbennig am y rhai hynny sy’n medru’r Gymraeg o fewn pynciau Gwyddonol; Mathemateg; Technoleg; Ieithoedd a Chelfyddydau Mynegiannol.

Mae ein ysgolion wedi ymrwymo yn gadarn at bolisiau diogelu ac amddiffyn plant ac mae ein holl weithlu yn ymrwymo i’r egwyddor craidd hwn. Byddai’r swyddi rhain yn amodol ar wiriad diogelu llawn. I ymgeisio lawrlwythwch y llythyr cais yn nodi eich dymuniad o ran gweithio mewn ysgol benodol ar y cynllun arloesol hwn.

Am fwy o wybodaeth, sgwrs anffurfiol cysylltwch â

Mrs Meriel Powell Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern Cydlynydd Addysg Dysgu YchwnaegolAttachments

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Part of Cardiff LA

Cardiff LA